Skip to main content

Jumuah Lectures

முன்மாதிரியான பெற்றோர்
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)
Jamiul Hairath Jumuah Masjid, Ibbagamuwa,…

Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Thalduwa Jumuah Masjid, Avissawella

இறுதி தீர்ப்பு நாள்
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa

அஸ்ஹாபுல் கஹ்ப் எனும் குகை வாசிகளின் வரலாறு
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Bambalapitiya Jumuah Masjid, Colombo 04

Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Kollupitiya Jumuah Masjid, Colombo 03

Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)
Daskara Jumuah Masjid, Kandy

Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)
Ulahitiwela Jumuah Masjid, Malwana

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் எதிர்காலம்
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Welpothuwewa Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Maligawatte Grand Jumuah Masjid, Colombo 10

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Kollupitiya Jumuah Masjid, Colombo 03

Special Lectures

Ash Sheikh Shiyam (Hashimi)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh A.B.M.Kaleel (Bahji)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh Hassan Fareed (Binnoori)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Theliyagonna Jumuah Masjid, Kurunegala

Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

ASh Sheikh Arkam Nooramith (Darul Uloom)
Ameen Building Masjid, Dam St, Colombo 12

Facebook

Whatsapp

Youtube