Skip to main content
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh As-Seyyed Alavi Moulana (Mursi)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Yahya (Falahi)

--------------------------------------------------

 

Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Ruzni Mufeer (Haqqani)

--------------------------------------------------

 

Azhariya Jumuah Masjid, Maharagama
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Huda Jumuah Masjid, Gothatuwa
Ash Sheikh Hassan Fareed (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

Masjidus Saliheen, Malwana
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Kawdana Road Jumuah Masjid, Dehiwala
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Fahim Mufthi (Inami)

--------------------------------------------------

 

Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

Al Ibrahim Jumuah Masjid, Kohilawatte, Wellampitiya
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Ganeemathul Qasimiya Jumuah Masjid, Dematagoda Place, Colombo 09
Ash Sheikh Hassan Fareed (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Riyaz Mufthi (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

1st Lane Jumuah Masjid, Rathmalana
Ash Sheikh Shakeel Nazar (Islamia)

--------------------------------------------------

 

Kammandaluwa Jumuah Masjid, Puttalam
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Town Jumuah Masjid, Avissawella
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)

--------------------------------------------------

 

Aramya Road Jumuah Masjid, Colombo 09
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufthi

--------------------------------------------------

 

Masjidhul Hidayah, Malwana
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Mayura Place Jumuah Masjid, Colombo 06
Ash Sheikh Shakeel Nazar (Islamia)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)

--------------------------------------------------

 

அல்லாஹ் நமக்கு போதுமானவன்
Grand Jumuah Masjid, Hanwella
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Town Jumuah Masjid, Yatiyanthota
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)

--------------------------------------------------