Skip to main content
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Masjidhun Noor Jumuah Masjid, Hettipola Town
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)

--------------------------------------------------

 

Masjidul Rahma, Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Minnan Jumuah Masjid, Dematagoda, Colombo 09
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Norachalai Jumuah Masjid,Puttalam
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Nagoya Port Masjid, Japan
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)

--------------------------------------------------

 

Mahmoor Jumuah Masjid, Ferguson Road, Colombo - 15
Ash Sheikh Amjadh Mufthi (Hamidhi)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Salman (Thabligi)

--------------------------------------------------

 

Majma Ul Khairahth Masjid, Nimal Rd, Colombo 04
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)

--------------------------------------------------

 

Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

"Muhiyadeen Jumuah Masjid, Walahena, Akurana
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Muhiyyadeen Jumuah Masjid (Havelock Town), Colombo - 06
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Bilal Jumuah Masjid, Maligawatte, Colombo 10
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Henamulla Camp Jumuah Masjid, Madampitiya, Colombo 15
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Abu Baqr Masjid – Bathiya Mawatha, Dehiwala
Ash Sheikh Sulthan (Nadvi)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Live Stream
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Umbitchi Jumuah Masjid, Colobmo 13
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Masjidul Hijriyah , Darmarama Lane, Kirulapana
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)

--------------------------------------------------

 

Town Jumuah Masjid, Yatiyanthota
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------

 

Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)

--------------------------------------------------

 

Umar Jumuah Masjid, Nawagampura, Colombo 14
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)

--------------------------------------------------

 

Maligawatte Grand Jumuah Masjid, Colombo 10
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)

--------------------------------------------------