Skip to main content
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jawatte Jumuah Masjid, Colombo 07
Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Katukele Jumuah Masjid, Kandy
Ash Sheikh Ihsan (Rashadi)
Masjidun Noor - Polwatte, Wellampitiya
Ash Sheikh Akthar (Misbahi)
Masjidun Noor - Maligawatte, Colombo 10
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Viyangala Jumuah Masjid, Mathugama
Ash Sheikh Husni Ashraff Mufthi (Haqqani)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03