Skip to main content
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Binnoori)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Ash Sheikh A.B.M.Rizwan (Hashimi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Lufrath Mufthi (Khillri)
Masjidun Noor - Polwatte, Wellampitiya
Ash Sheikh Aashik (Rashadi)
Jayawadanagama Jumuah Masjid, Battaramulla
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Mutwal Jumuah Masjid - Muthuwella, Colombo 15