Skip to main content
இப்ராஹிம் (அலை) அவர்களின் தியாகம்
Masjidul Rahma, Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

வாலிபர்களே! நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்
Meeraniya Jumuah Masjid, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

போதைப்பொருளை ஒழிப்போம்
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

எப்படி நிம்மதியாக வாழ்வது?
Muslim Colony Jumuah Masjid, Polonnaruwa
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

இஸ்லாம் கூறும் சிறந்த பெண்
Majeediya Jumuah Masjid, Polannaruwa.
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

பிள்ளைகளின் குழப்படிக்கான காரணம்
Huda Jumuah Masjid, Manikkampitty, Polonnaruwa
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

நவீன உலகத்திள் நபிகளாரின் சுன்னத்தின் நிலை
Huda Jumuah Masjid, Manikkampitty, Polonnaruwa
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

ரமழானின் இறுதி 10 நாட்கள்
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

பொருளாதார பிரச்சினைக்குரிய தீர்வு
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

இஸ்லாம் சொல்லும் வாலிப பருவம்
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

இஸ்லாம் கூறும் கல்வியின் முக்கியத்துவம்
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

இஸ்லாமிய வழியில் அறிவை தேடுவோம்
Masjidus Salaam, Maligawatte, Colombo 10
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

பெற்றோர்களுடைய கடமைகள் என்ன?
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

இஸ்லாமிய குடும்ப வாழ்க்கை
Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Junction Jumuah Masjid, Dehiwala
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

சிறந்த இஸ்லாமிய பெண் யார் ?
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Masjidun Najmi, Keselwatte, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

பாவத்தின் விளைவு
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Masjidul Rahma, Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------

 

Maligawatte Grand Jumuah Masjid, Colombo 10
Ash Sheikh Anfas Mufthi (Deobandi)

--------------------------------------------------