Skip to main content
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Bambalapitiya Jumuah Masjid, Colombo 04
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Thalduwa Jumuah Masjid, Avissawella
Ash Sheikh Aashik Abulhasan (Rashadi)
Jamiul Hairath Jumuah Masjid, Ibbagamuwa, Kurunegala
Ash Sheikh Abdul Wajid Fairouz (Hafili)
Maligawatte Grand Jumuah Masjid, Colombo 10
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Welpothuwewa Jumuah Masjid, Kurunegala