Skip to main content
Ash Sheikh Nibras (Haqqani)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Safa Jumah Masjid, Sainthamaruthu
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Gonawala Jumuah Masjid, Kelaniya
Ash Sheikh Yoosuff Mufthi (Binnoori)
Mayura Place Jumuah Masjid, Colombo 06
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashadi)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Akram (Madani) M.A (Hons)
Kopiwatte Jumuah Masjid, Minuwangoda