Skip to main content
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Jamiul Alfar Masjid, Samman Kottu Masjid, Colombo 11
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Ash Sheikh Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Grand Jumuah Masjid, Madawala