Skip to main content
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Maradana Sinna Palli, Colombo 10
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid, Aluthkade, Colombo 12
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Minnan Jumuah Masjid, Dematagoda, Colombo 09
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Minnan Jumuah Masjid, Dematagoda, Colombo 09
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidi)
Colombo Grand Masjid, Colombo 12