Skip to main content
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Sangattikulam Jumuah Masjid, Anamaduwa
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Grand Jumuah Masjid, Madawakkulam, Anamaduwa
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Nooraniya Jumuah Masjid, Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Nagalla Jumuah Masjid, Warakapola
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Arakyala Jumuah Masjid, Kurunegala
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Mallawapitiya Jumuah Masjid, Kurunegala